Povinne zmluvne poistenie online dating

Pokiaľ ide o cudzozemské motorové vozidlo, zákonné poistenie musí uzavrieť vodič tohto vozidla.

Poistenie auta musí daná osoba podľa zákona uzavrieť najneskôr v deň prvého použitia vozidla.

Pomocou kalkulačky si vyberiete najvýhodnejšiu ponuku poistenia jednoducho a rýchlo on-line z pohodlia domova. septembra 2001 o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spomínaný zákon upravuje povinné zmluvné poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Na objasnenie hneď v prvej časti nájdete definíciu základných pojmov – motorové vozidlo, tuzemské motorové vozidlo, cudzozemské motorové vozidlo, poistiteľ, poistník, poistený, poškodený, škodová udalosť, poistná udalosť a pod.

Zo zákona má povinnosť zriadiť si zákonné poistenie ten, kto je ako jeho držiteľ uvedený v dokladoch vozidla.

Zákon ustanovuje prípady, kedy zákonné poistenie zaniká (napr.

Dnes existuje aj rýchly a pohodlný variant, ako môže byť zákonné poistenie (poistenie auta) dojednané.Nenašli ste čo ste hľadali alebo sa chcete poradiť?Nechajte nám vaše telefónne číslo a my vás budeme kontaktovať alebo nám zavolajte na *6060 (0850 60 60 60).Zákonné poistenie sa spravidla uzatvára na jeden kalendárny rok, ale môže byť aj zákonná poistka na kratšie obdobie.Poistné obdobie, spôsob platenia a splatnosť poistného určujú všeobecné poistné podmienky.

Search for povinne zmluvne poistenie online dating:

povinne zmluvne poistenie online dating-26povinne zmluvne poistenie online dating-24povinne zmluvne poistenie online dating-5povinne zmluvne poistenie online dating-4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “povinne zmluvne poistenie online dating”